Planista

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Analiza zamówień klientów oraz planowanie zleceń produkcji zgodnie z terminami realizacji i dostępnością zasobów.
 • Tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji. Aktywne rozwiązywanie codziennych problemów w celu realizacji założonych planów.
 • Tworzenie planów dostaw komponentów i artykułów handlowych.
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji zamówień poprzez komunikację z dostawcami.
 • Utrzymanie poziomu zapasów komponentów, które zapewniają niezakłócony proces produkcji.
 • Współpraca i wsparcie zespołu planistów.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego lub ekonomicznego.
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. -umiejętności będą weryfikowane podczas procesu rekrutacji.
 • Praktycznej znajomości MS Office (głównie MS Excel) –umiejętności będą weryfikowane podczas procesu rekrutacji.
 • Zdolności analitycznego myślenia.
 • Dobrej organizacji pracy.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze planowania produkcji.

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Inżynier Procesu

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Inicjowanie i wdrażanie projektów optymalizujących proces produkcji przy użyciu narzędzi Lean.
 • Prowadzenie projektów zorientowanych/ukierunkowanych na podnoszenie wydajności procesu produkcji.
 • Optymalizacja / standaryzacja pracy na obszarze produkcji.
 • Identyfikowanie i analizowanie problemów występujących w procesie produkcji oraz tworzenie i wdrażanie ich rozwiązań.
 • Współudział w projektach zakupu maszyn produkcyjnych i wdrażaniu nowych technologii.
 • Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z harmonogramem.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (mile widziane kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i budowa maszyn.)
 • 3 – letniego doświadczenia w pracy na stanowisku inż. ds. procesu / produkcji w firmie o profilu  produkcyjnym.
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz doświadczenia w ich stosowaniu.
 • Samodzielności w prowadzeniu projektów oraz inicjatywy w działaniu.
 • Praktycznej znajomości programu AutoCAD.
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kierownik Zmiany

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Zapewnienie realizacji założonego planu produkcji.
 • Przygotowywanie i analiza raportów dotyczących procesu produkcji.
 • Współpraca z działem jakości, BHP i  UR.
 • Zarządzanie zespołem kilkudziesięciu pracowników.
 • Dbałość o przestrzeganie zasad i procedur BHP.
 • Wdrażanie pracowników w nowe obowiązki przy współpracy z trenerem.
 • Ocenianie wyników pracy zespołu i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Dbanie o prawidłową komunikację w zespole.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego.
 • Min. 2 letniego doświadczenia w pracy w zarządzaniu procesem produkcji.
 • Umiejętności w podejmowaniu decyzji.
 • Znajomości narzędzi : SMED, 5 WHY, 5S.
 • Praktycznej znajomości przepisów prawa pracy i BHP.
 • Znajomości zasad HACCP, GHP, GMP.
 • Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym 4 brygadowym.

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Inżynier Jakości

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Przeprowadzanie analizy zdolności procesu pod kątem wad jakościowych oraz analiz ryzyka.
 • Samodzielne prowadzenia projektów Problem Solving i znajomość metodologii typu DMAIC, 8D, 5Why, 5W2H, itp.
 • Aktywny udział w projektach dotyczących rozwoju produktów i wdrażaniu nowych standardów jakościowych.
 • Doskonalenie procesów jakościowych.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych procesu.
 • Ścisłą współpracę z Działem Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Technologii.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu technicznym (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Chemia itp.).
 • Doświadczenia na stanowisku inżyniera jakości w firmie produkcyjnej minimum trzy lata.
 • Praktycznej znajomości programu MiniTab oraz pakietu Office.
 • Doświadczenia w wykorzystywaniu narzędzi FMEA, DMAIC, 8D, Ishikawa, 5Why.
 • Znajomości języka angielskiego, komunikatywnie w mowie i w piśmie.
 • Mile wdziana znajomość standardów IFS HPC, BRC CP, ISO 9001:2015.
 • Samodzielności w wykonywanych zadaniach oraz dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętności pracy w zespole, dokładności i sumienności.
 • Zdolności analitycznych oraz motywacji i chęci do podejmowania nowych wyzwań.

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Dofinansowany kurs językowy.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Operator Maszyn

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Obsługa urządzeń linii wytłaczającej folię.
 • Ustawianie i nadzór parametrów maszyny.
 • Dbanie o stan techniczny urządzeń.
 • Bieżąca kontrola jakości wykonywanej produkcji.
 • Ścisła współpraca z zespołem produkcyjnym, a także z działem jakości i utrzymania ruchu;
 • Aktywny udział w osiąganiu celów produkcyjnych;
 • Przestrzeganie procedur stanowiskowych i zasad BHP.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia zawodowego lub średniego pełnego – mile widziane techniczne.
 • Chęci i swobody uczenia się zagadnień technicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z parkiem maszynowym sterowanym i ustawianym manualnie.
 • Rozwiniętych zdolności manualnych.
 • Umiejętności czytania i dostosowywania się do instrukcji technicznych.
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym – czterobrygadowym

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Operator Wózka Widłowego

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Kompleksowa obsługa magazynu surowców i wyrobów gotowych.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa dotycząca przyjmowanych i wysyłanych towarów.
 • Obsługa wózków widłowych poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego.

Oczekujemy:

 • Doświadczenia  w obsłudze wózków widłowych.
 • Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym czterobrygadowym.
 • Aktualnych uprawnień UDT.

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową “Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program “Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.