Automatyk

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

Wykonywanie napraw oraz remontów urządzeń dla układów automatycznych, elektronicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

Diagnostyka sterowników PLC.

Skuteczne usuwanie usterek i awarii automatyki i sterowania. Analizowanie przyczyn awarii i wprowadzania rozwiązań eliminujących źródło problemu.

Naprawa lub regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami.

Wspieranie działu produkcji i utrzymania ruchu w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem procesów produkcyjnych oraz naprawy maszyn.

Oczekujemy:

Wykształcenia wyższego (automatyka, elektronika, mechatronika) oraz wiedzy z zakresu obsługi przemysłowej linii produkcyjnych.

Rocznego doświadczenia w UR (naprawy maszyn w przemyśle).

Podstawowej wiedzy z zakresu programowania sterowników PLC (Omron, Mitsubishi, Siemens S7) i paneli HMI.

Znajomość napędów DC, falowników i serwonapędów.

Znajomości czujników, przetworników i regulatorów PID.

Gotowości do pracy w systemie 2 zmianowym.

Znajomości języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Technik Utrzymania Ruchu

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

Wykonywanie przeglądów maszyn zgodnie z harmonogramem.

Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji.

Naprawa i regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie.

Rozwijanie linii produkcyjnych.

Udział w projektach modernizacyjnych linii produkcyjnych.

Oczekujemy:

Wykształcenia min. zasadniczego (mechanik, elektronik).

Mile widziane doświadczenie zawodowe w działach technicznych na podobnym stanowisku.

Umiejętności diagnozowania usterek, opisywania problemów oraz raportowania rozwiązań i przekazywania wiedzy.

Uprawnień SEP.

Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym czterobrygadowym.

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kontroler Jakości

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

Kontrola jakości wyrobu gotowego.

Wykonywanie testów zgodnie z ustalonymi metodami.

Kontrola komponentów opakowaniowych.

Wypełnianie raportów kontroli.

Egzekwowanie przestrzegania zasad BHP przez pracowników produkcji.

Pobieranie i przechowywanie próbek referencyjnych.

Oczekujemy:

Wykształcenia zawodowego.

Mile widziane doświadczenie w pracy w kontroli jakości.

Gotowości do pracy w systemie 3- zmianowym 4-brygadowym.

Podstawowej znajomości MS Excel.

Dokładności i sumienności.

Dobrej organizacji pracy.

Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole .

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Specjalista ds. BHP

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

Przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP.

Organizowanie szkoleń z zakresu Ppoż., pierwszej pomocy, oraz szkoleń okresowych BHP.

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania zasad BHP.

Udział w opracowywaniu instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Opracowywanie planów rozwoju i modernizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków.

Rozwijanie wewnętrznych procesów i procedur zgodnych z przepisami BHP.

Udział w odbiorach maszyn.

Prowadzenie gospodarki odpadami oraz koordynacja prac w zakresie wdrożenia wymagań środowiskowych.

Oczekujemy:

Wyksztalcenia wyższego kierunkowego lub studia podyplomowe z zakresu BHP.

2 – letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.

Znajomości przepisów BHP i PPOŻ.

Praktycznej znajomości MS Office.

Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającej swobodną komunikację.

Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Specjalista ds. wdrażania produktu

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Planowanie i koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem nowych produktów dla klientów krajowych i zagranicznych.
 • Udział w projektach tworzenia nowego produktu wraz z zespołem specjalistów poprzez określenie specyfikacji surowców, konstrukcji i projektu opakowania, określenie technologii produkcji, określenie właściwości logistycznych.
 • Wprowadzanie i zarzadzanie danymi za pomocą systemu operacyjnego IFS.
 • Ścisła współpraca z działami: sprzedaży, produkcji, zakupów, planowania, technologii w zakresie doboru komponentów, opakowań, specyfikacji produktu.
 • Współpraca z dostawcami min. opakowań przy opracowywaniu nowych produktów i zmian w produktach.
 • Udział w projektach lokalnych i grupowych dotyczących tworzenia nowych produktów.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego. Mile widziane kierunki techniczne.
 • Praktycznej znajomości MS Office.
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającej swobodną komunikację.
 • Dokładności i umiejętności zorientowania na szczegół.
 • Samodzielności w organizowaniu pracy własnej.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
 • Prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Inżynier Procesu

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Inicjowanie i wdrażanie projektów optymalizujących proces produkcji przy użyciu narzędzi Lean.
 • Prowadzenie projektów zorientowanych/ukierunkowanych na podnoszenie wydajności procesu produkcji.
 • Optymalizacja / standaryzacja pracy na obszarze produkcji.
 • Identyfikowanie i analizowanie problemów występujących w procesie produkcji oraz tworzenie i wdrażanie ich rozwiązań.
 • Współudział w projektach zakupu maszyn produkcyjnych i wdrażaniu nowych technologii.
 • Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z harmonogramem.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (mile widziane kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i budowa maszyn.)
 • 3 – letniego doświadczenia w pracy na stanowisku inż. ds. procesu / produkcji w firmie o profilu  produkcyjnym.
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing oraz doświadczenia w ich stosowaniu.
 • Samodzielności w prowadzeniu projektów oraz inicjatywy w działaniu.
 • Praktycznej znajomości programu AutoCAD.
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Operator Maszyn

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Obsługa urządzeń linii wytłaczającej folię.
 • Ustawianie i nadzór parametrów maszyny.
 • Dbanie o stan techniczny urządzeń.
 • Bieżąca kontrola jakości wykonywanej produkcji.
 • Ścisła współpraca z zespołem produkcyjnym, a także z działem jakości i utrzymania ruchu;
 • Aktywny udział w osiąganiu celów produkcyjnych;
 • Przestrzeganie procedur stanowiskowych i zasad BHP.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia zawodowego lub średniego pełnego – mile widziane techniczne.
 • Chęci i swobody uczenia się zagadnień technicznych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z parkiem maszynowym sterowanym i ustawianym manualnie.
 • Rozwiniętych zdolności manualnych.
 • Umiejętności czytania i dostosowywania się do instrukcji technicznych.
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym – czterobrygadowym

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Operator Wózka Widłowego

Grupa Cedo to zatrudniająca ponad 2000 osób w Europie i Azji firma z branży FMCG. Od 27 lat jesteśmy obecni na rynku polskim, jako lider w branży przetwórstwa polietylenu.  W Kątach Wrocławskich w stale rozwijającym się zakładzie produkujemy szeroki asortyment  produktów powszechnego użytku dla gospodarstwa domowego. Jesteśmy godni zaufania a wszystkie nasze produkty są certyfikowane.

Zadania:

 • Kompleksowa obsługa magazynu surowców i wyrobów gotowych.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa dotycząca przyjmowanych i wysyłanych towarów.
 • Obsługa wózków widłowych poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego.

Oczekujemy:

 • Doświadczenia  w obsłudze wózków widłowych.
 • Gotowości do pracy w systemie 3 zmianowym czterobrygadowym.
 • Aktualnych uprawnień UDT.

Oferujemy:

 • Miesięczną premię za wyniki.
 • Bezpłatną opiekę medyczną w Medicover.
 • Kartę abonamentową „Sport, kultura, wypoczynek”.
 • Program „Owocowa środa”.
 • Dodatki świąteczne.
 • Wydarzenia integracyjne.

W CV prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.